Tidigare träffar

Träffar är ej inlagda här för tillfället, men vi har träffar löpande och dessa finner ni på vår mailing lista

 • 2020-05-23 | 12:00 - 20:00 | Viktoriahuset | Närvarande: 3
 • 2020-02-29 | 12:00 - 18:00 | Viktoriahuset | Närvarande: 7
 • 2020-02-01 | 12:00 - 19:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Närvarande: 4
 • 2020-01-18 | 12:00 - 21:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Närvarande: 5
 • 2019-12-22 | 12:00 - 17:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Närvarande: 2
 • 2018-11-10 | 12:00 - 17:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Närvarande: 3
 • 2018-10-13 | 12:00 - 18:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Närvarande: 4
 • 2018-09-15 | 11:00 - 17:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Fripost migrera från Google
 • 2018-09-02 | 10:00 - 19:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Digidem hackaton
 • 2018-09-01 | 11:00 - 17:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Närvarande: 2
 • 2018-08-18 | 11:00 - 17:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Närvarande: 3
 • 2018-08-04 | 11:00 - 19:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Närvarande: 4
 • 2018-07-21 | 11:00 - 17:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Närvarande: 3
 • 2018-07-07 | 11:00 - 17:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Närvarande: 2
 • 2018-06-23 | 13:00 - 20:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Närvarande: 2
 • 2018-06-16 | 10:00 - 17:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Närvarande: 3
 • 2018-05-26 | 10:00 - 02:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Närvarande: 4
 • 2018-05-12 | 10:00 - 19:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Närvarande: 3
 • 2018-04-28 | 10:00 - 16:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Närvarande: 4
 • 2018-04-21 | 11:00 - 18:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Närvarande: 1
 • 2018-03-31 | 10:00 - 17:00 | Viktoriahuset (Digidems lokaler) | Närvarande: 3
 • 2018-03-10 | 10:00-19:00 | Digidem hackaton
 • 2018-03-03 | 11:00 - 19:00 | Chalmers NC | Närvarande: 2
 • 2018-02-17 | 11:00 - 24:00 | Chalmers NC | Närvarande: 3
 • 2018-02-03 | 11:00 - 23:00 | Chalmers NC | Närvarande: 2
 • 2018-01-20 | 11:00 - 16:00 | Chalmers NC | Närvarande: 2
 • 2017-11/10 | 17:00 - sent | Chalmers NC | Närvarande: 3

Kommande träffar

(Udda lördagar) k


Last modified | History | Source | Preferences