Mjukvaruhörnan

Till frihet gäller också friheten att välja OS, arkitektur, init system etc. Därför uppmärksammar vi dessa alternativ:

  • OpenRC (init system, alternativ till SystemD)
  • *BSD framför allt är LiberyBSD / OpenBSD av intresse. Kanske till och med GNU/Hurd.
  • RISC-V, OpenPOWER
  • libressl
  • Tor, i2p, Freenet
  • med flera…

Intressant

LibertyBSD (de-blobbed OpenBSD)


Last modified | History | Source | Preferences