Kort om arrangörerna.

Fripost är en förening för demokratisk elektronisk kommunikation, grundad 2010, som tillhandahåller e-post, lagring för delning, m.m. till medlemmarna. Sammanslutningen Inbyggd Frihet Göteborg är ett nätverk och plattform som verkar för fri och säker inbyggd programvara (firmware), som t.ex. Libreboot. Debianprojektet tillhandahåller en distribution av ett fritt operativsystem: GNU. Syndikalistiskt Forum är en öppen bokhandel och mötesplats i Göteborg. ABF är ett av de viktigare studieförbunden i Göteborg.

Givetvis blir cirkeln precis så bra som deltagarnas insats och många som hjälpts åt borde nämnas. Anders håller cirkeln samman, Gustav är primärt föredragande och Leif-Jöran sakkunnig. Anders Westerström är doktorand på Institutionen för kulturvetenskaper, Göterorgs Universitet (GU) och ledamot i Friposts styrelse; Gustav Eek är fysiker och programvaruutvecklare, ledamot i Friposts styrelse och aktiv genom Inbyggd Frihet; Leif-Jöran Olsson är forskningsingengör på Institutionen för svenska språket, GU, och ledamot i Fripost styrelse.


Last modified | History | Source | Preferences