Inbyggd Frihet Göteborg Wiki » linux-intro » Debian GNU/Linux tillsammans – 5. Extratillfälle/avslutning »

Först

 • Utse någon som kan ta lite anteckningar.
 • Runda med reflektioner

Tillfället syftar till en möjlighet till fler frågor, mer om vikten av fri programvara, etc.

Anteckningar 2021 vt

Anteckna här.

Anteckningar 2020 ht

Gruppen fick sedan förra gången en läxa att ta med egna filer och göra egna skript.

Deltagarna har träffats i smågrupp en gång. Annars inte så mycket verkstad i riktning av hemläxan men cirkeldeltagarna har nyttjat närstående kontakter för boklån om Linux och inspiration. Presentation av Linux i nätforumgrupper för de som vill leva enkelt. Även spridit information i andra föreningar och propagerat för fri programvara. Tid att få en gamla linuxdator som legat i ett förråd att fungera. Dock visade det sig att datorn inte kunde ha den nyaste versionen. Någon deltagare har funderat på hur cirkeln kan gå vidare. Det är värt att vara vaken på nyhetsrapporteringen och terminologin. Cirkelledaren observerar att utanför cirkeln är det inte säkert att det finns tid.

Gamla datorer:

 • Kör ändå nyaste operativsystemet GNU/Linux
 • Byt till SSD
 • Titta på top och processer, det är program inom GNU som drar resurser
 • Bättre då är att stänga av användarprogrammen, dvs. konfigurera datorn

Skillnaden mellan en fil och ett skript. Skript är en serie kommandon. Fil är en samling data. De finns av flera typer. Man kan t.ex. ha ett skript i en fil. Men skript kan också tryckas på papper.

Angående fortsättning

 • Bra mix med nya och erfarana
 • Fördel att Anders varit kursledare och hållit i bollen. Han är uppmärksam på när det blir för abstrakt.
 • Innehållsmässigt bra mix, lite abstraktioner, praktiska förevisningar, o.s.v.
 • Text och anteckningar som gjorts är fördel, eftersom man lär sig på olika sätt.
 • Återkoppla med förhörsfrågor till deltagarna från gången innan

Föreslaget är slutet på februari.


Last modified | History | Source | Preferences