Inbyggd Frihet Göteborg Wiki » linux-intro » Debian GNU/Linux tillsammans – 5. Extratillfälle/avslutning »

Först

  • Utse någon som kan ta lite anteckningar.
  • Runda med reflektioner

Tillfället syftar till en möjlighet till fler frågor, mer om vikten av fri programvara, etc.

Gruppen fick sedan förra gången en läxa att ta med egna filer och göra egna skript.

Anteckningar


Last modified | History | Source | Preferences