Inbyggd Frihet Göteborg Wiki » linux-intro » Debian GNU/Linux tillsammans – 3. Reguljära uttryck »

Först

 • Runda med reflektioner

Att täcka in

 • Reguljära uttryck – textmönster vad är det?

  • Enkla och utökade
  • Jokrar och glob
 • De grundläggande programmen som baseras på textmönster

  • grep – skriv ut rader selektivt ur en fil
  • find – sök efter filer i en filhierarki
  • sed – programmerbar texteditor för filströmmar

Material

Anteckningar 2021 vt

Anteckna här. Kom ihåg att spara denna gång :)

Anteckningar 2020 ht

Träff 3. Det är viktigt att inte gå för fort fram kommenterade en deltagare. Få har övat.

På kommandoraden, innebär citationstecken ett argument. Utan citationstecken blir Hej du glade tre argument, annars med citationstecken blir "Hej du glade" ett argument. Gustav använder dubbla citattecken listningen enkla citattecken. Enkla fnuttar är starkare än dubbla.

Ibland ska det vara mellanslag. Sökvägar till kataloger kan mellanslag ha betydelse. Då kan det vara bra att anvnda citationstecken. Använd inte mellanslag i katalognamn om man inte är säker på att hantera det programmatiskt.

Ordet > är ett omdirigeringstecken, den omdirigerar in i en fil. En terminal kan ses som ett rörsystem. Text kan skickas in i ett program eller en fil. Standardflöden är in och ut och hit och dit. Det finns rörledningar och standardflöden. Omdirigeringskommandot > är ett av dem. Det bryter upp hela kommandoraden i separata kommandon.

Vertikalstreck bryter upp ett kommando i två kommandon. Så att man kan skriva en sak framfr och en sak bakom. omdirigeringstecknet kan ses som en pil som markerar riktningen.

Omdirigering är viktigare för reguljära uttryck. Vi vill visa kraften av reguljära uttryck. Det finns många varianter.

Lite tekniska problem idag. Vi skippade returraden så länge.

Läxa för nästa gång. Gör träffarna mer som en cirkel där vi gemensamt diskuterar vad deltagarna har framför sig på skärmen. Distansdeltagandet gör att vi beskriva tydligt. Tillsammans kan vi hjälpa varandra.


Last modified | History | Source | Preferences