Inbyggd Frihet Göteborg Wiki » linux-intro » Debian GNU/Linux tillsammans – 2. Maskinens lager »

Först

  • Runda med reflektioner

Att täcka in

  • Mer om skal och Bash

  • Distributioner och miljöer i teorin

  • Program, processer, avslutningsstatus, signaler, standardflöden

  • Kommandon, argument, flaggor, subkommandon

  • Data, filer, katalogstruktur, filsystem och (hårda) länkar

Material

Här passar rekommenderat standardmaterial in:


Last modified | History | Source | Preferences