Inbyggd Frihet Göteborg Wiki » linux-intro » Debian GNU/Linux tillsammans – 1. Introduktion »

Först

  • Presentationsrunda

Att täcka in:

  • Friprogramvarufilosofin, var man hittar information om den
  • TTY – för att inte luras till att använda mus
  • Vad är skal och Bash?

Material. Det finns hur mycket som helst att läsa på ämnet fri programvara. Några startpunkter:

Ladda ner och packa upp arkivet med datafilsexempel.

Anteckningar 2021 vt

Vad som gäller för en studie cirkel gicks igenom, t.ex. att deltagarna är med och utforma innehållet. Registrera på ABF (frivilligt, men bara deltagare som registrerar sig räknas).

Vi snabbspolade fri-programvarufilosofin.

Deltagarna hade stort överlapp jämfört med höstens omgång. Presentationsrunda syftade till att relatera till hur inställningen förändrats i.o.m. den. En deltagare har blivit mer modig och bekväm att använda terminalen, särskilt efter delen med skript. Utvecklingen hade accelererat efter att arbetsdatorn kraschat, och efter många turer används nu en Debian GNU/Linux-dator privat och som arbetsdator. Endast BankID är proprietärt. En annan använder linuxdatorn 90 % av tiden, men har snarare blivit mer försiktig senan kursen, eftersom kommandona är kraftfullare än vad deltagaren trodde. En deltagare är fritidspolitiker, och har padda vilken används för video. Annars bara linux. Den sista deltagaren berättade lite om hur kursmaterialet utvecklats tack vare återkoppling i kursen.

Historien bakom terminalen (teleprinter, Telex, abonnenttelegrafi, etc.) förklarar varför kommandoradsgränssnitt fungerar som de gör. Man kan associera till teleprinter för att förstå åtskillnad mellan terminal (TTY, Kitty, Gnome Terminal) och skal (Bash)

Första ordet på raden i Bash är kommandot, vilket kan var inbyggt skalkommando eller ett program. Hjälp fås på många sätt: help, man, –help, info. Inbyggda skalkommandon finns i Bash medans program är filer: jämför t.ex. which ls och which cd.

Anteckningar 2020 ht

Vi börjar med en presentationsrunda. Namn? Tidigare erfarenhet av GNU-Linux? Förväntningar på studiekretsen?

Alla presenterade sig och har olika erfarenheter. Många har börjat använda Linux för att de vill kunna fortsätta använda sina äldre datorer.

TTY skillnad mellan postlåda och brevlåda. TTY är något man kan stoppa in och få ut en viss typ av innehåll i. Skillnad på server och klient. Klient inititerar en anslutning och servern tar emot den. Skillnad på ingest och digest? TT står för teleterminal. De första teleterminalerna var skrivare. Med tiden blev det en skärm. Terminalen emulerar en terminal. Vi lyckades inte trycka på ctrl + alt + f2 för att komma åt TTY. Terminal avser ett i grunden textbaserat gränssnitt. TTY är som en oändlig pappersbana där bara ett begränsat antal tecken finns. Det är ett icke-grafiskt gränssnitt. Vi skulle haft en riktig teletype så att vi inte kunde använda mus. Kommandotolken tar hand om det man matar in det och producera saker. Det är ett par lager ovanför terminalen om man ska vara petig. Musen gör oss korkade det gör att vi inte tänker på processen. Programmering handlar om att inte behöva upprepa processer. Vi gör skript istället. Musen gör att vi inte tänker på processen och att vi heller inte förstår den.

Musen och grafik. Vissa håller med om att musen gör oss dumma. Att terminalen gör oss mer intresserade av processen.

Bash frågan lämnar vi till nästa gång.

Går det att dela ett fönster via Jitsi? Vi lyckades inte på första träffen. Ta med till nästa gång.


Last modified | History | Source | Preferences