Inbyggd Frihet Göteborg Wiki » linux-intro » Debian GNU/Linux tillsammans – 1. Introduktion »

Först

  • Presentationsrunda

Att täcka in:

  • Friprogramvarufilosofin, var man hittar information om den
  • TTY – för att inte luras till att använda mus
  • Vad är skal och Bash?

Vi börjar med en presentationsrunda. Namn? Tidigare erfarenhet av GNU-Linux? Förväntningar på studiekretsen?

Alla presenterade sig och har olika erfarenheter. Många har börjat använda Linux för att de vill kunna fortsätta använda sina äldre datorer.

TTY skillnad mellan postlåda och brevlåda. TTY är något man kan stoppa in och få ut en viss typ av innehåll i. Skillnad på server och klient. Klient inititerar en anslutning och servern tar emot den. Skillnad på ingest och digest? TT står för teleterminal. De första teleterminalerna var skrivare. Med tiden blev det en skärm. Terminalen emulerar en terminal. Vi lyckades inte trycka på ctrl + alt + f2 för att komma åt TTY. Terminal avser ett i grunden textbaserat gränssnitt. TTY är som en oändlig pappersbana där bara ett begränsat antal tecken finns. Det är ett icke-grafiskt gränssnitt. Vi skulle haft en riktig teletype så att vi inte kunde använda mus. Kommandotolken tar hand om det man matar in det och producera saker. Det är ett par lager ovanför terminalen om man ska vara petig. Musen gör oss korkade det gör att vi inte tänker på processen. Programmering handlar om att inte behöva upprepa processer. Vi gör skript istället. Musen gör att vi inte tänker på processen och att vi heller inte förstår den.

Musen och grafik. Vissa håller med om att musen gör oss dumma. Att terminalen gör oss mer intresserade av processen.

Bash frågan lämnar vi till nästa gång.

Går det att dela ett fönster via Jitsi? Vi lyckades inte på första träffen. Ta med till nästa gång.

Material

Det finns hur mycket som helst att läsa på ämnet fri programvara. Några startpunkter:


Last modified | History | Source | Preferences