Inbyggd Frihet Göteborg Wiki » linux-intro » Debian GNU/Linux tillsammans – 0. Installera operativsystemet »

Inled med

  • Presentationsrunda

Att täcka in:

  • Ta med din dator
  • Installera Debian.
  • Alternativt tillhandahålls datorer på plats (säg till i god tid)

Relaterat material

Anteckningar 2021 vt

Anteckna här.

Anteckningar 2020 ht

Inga anteckningar från 2020.


Last modified | History | Source | Preferences