Inbyggd Frihet Göteborg Wiki » Vi lär oss använda Debian GNU/Linux tillsammans »

Operativsystem och hantering är inte direkt knutet till Inbyggd Frihet. Däremot det är en vanlig förfrågan att utöver att frigöra datorer med Libreboot och Coreboot också få introducerat grundläggande hantering av operativsystemet. Andra städer har användargrupper (usergroup), men det finns inte i Göteborg.

I samarbete med Fripost, Studiefrämjandet och Debian bjuder Inbyggd Frihet därför in till studietillfällen för introduktion till Linux. Endast en administrativ avgift kommer att tas ut.

Det blir 1 + 4 träffar. Start ht 2020.

Målgrupp

Målgruppen är privatpersoner som vill förstå sina system och förbättra sina färdigheter i sådana program och verktyg som vana användare tycker är effektiva. Upplägg är att under ett eller flera tillfällen introducera de vanligaste grundläggande verktygen och ytligt diskutera hur operativsystemet är uppbyggt och vad man kan tänka på.

Inga förkunskaper behövs. Datorer tillhandahålls vid behov inom ramen för Kontant GNU/Linux.

Möjlighet finns att delta på distans via Jitsi.

Innehåll

Följande är något av det som kan täcks in.

Distributioner miljön

Vad är Debian GNU/Linux jämfört med andra distributioner? Hur förhåller sig distributioner till andra delar av skrivbordsinstallationer:

 • Operativsystemet och dess kärna, GNU och Linux
 • Grafiska servrar och skärmhanterare, GDM och wayland
 • Skrivbordsmiljöer, Gnome

Grundläggande verktyg

Hur använder man terminalen och vad är ett skal?

Bash

Det vanliga skalet. Grundläggande syntax för kommandon

Standarddataflöden

Kommunikation mellan program och filer, standarddataflöden (stdin, stdout, stderr), rörledningar (|) och vidarebefordran (>, <)

Reguljära uttryck

Mönster, matchning och urval av text

grep, find, sed, awk

Användbara program

Koncept

Det finns givetvis många begrepp, och alla hinns inte täckas in, men några exempel är dessa:

 • hostname
 • whoami
 • Filtillstånd
 • Signaler och trap
 • Avslutningsstatus
 • cron
 • systemd

Filformat

Vissa former av fil-format är vanliga och bra att känna till. Dels konfiguration:

 • Init
 • Conf
 • YAML

och dels för data och kommunikation:

 • CSV
 • JSON
 • XML

Skript

Man kan även samla arbetsflöden och kodsnuttar i skript, vilket möjliggör avancerad kontroll av flöden i program o.s.v. Inom ramen för studiecirkeln kommer grundläggande Bash introduceras:

 • Variabler
 • Logiska flöden

Material

Studiecirkeln följer ingen särskild kursbok, men följande material, tillgängligt via Internet är användbart:

Träffar

Skiss på tillfällen

 0. Installera operativstystemet

Ta med din dator och installera Debian. Alternativt tillhandahålls datorer på plats (säg till i god tid).

 1. Introduktion

Friprogramvarufilosofin, var man hittar information om den. TTY – för att inte luras till att använda mus. Vad är skal och Bash?

 2. Maskinens lager

Mer om skal. Distributioner och miljöer i teorin. Program, processer, avslutningsstatus, standardflöden, m.m.

 3. Reguljära uttryck

De grundläggande programmen som baseras på textmönster. Reguljära uttryck.

 4. Datorprogram och stil

Filosofin bakom Unix-program. Vanliga format på konfiguration och information. Skript.

 5. Extratillfälle/avslutning

Möjlighet till fler frågor, mer om vikten av fri programvara, etc.

Exempel och information

Planering

Deadlines:

 • [ ] Program klart slutet av juni.

Inbyggd Frihets wiki används.

Träffar som vi haft


Last modified | History | Source | Preferences